Archive for april 26th, 2009

Dikter: en replik

söndag, april 26th, 2009

Efter Maries dikt lät inte reaktionerna vänta på sig. Den världskände kardinalen James Eville kontaktade oss via brevduva för att klaga på att vi ”lät en massa häxor” komma till tals på Sveriges tredje främsta diktblogg. (Vi antar att James med ”häxor” menar ”kvinnor”, enligt honom är det ungefär samma sak.)

För att tillgodose kraven på balans publicerar vi här en av James mer kända dikter, ”Den svarta katten”. Håll till godo!

Den svarta katten

– av James

Nattsvart katt
satt platt
i en tratt!