Archive for april, 2015

Behind the synops

fredag, april 17th, 2015

Nu är det bara timmar kvar tills årets lulespex Heureka har premiär. Synopset ”En gudomlig komedi”, som låg till grund för manuset, skrevs av de två rallarna Rudolf Renström och Elias Varg. Vi på Spexbloggen har lyckats få tag på Rudolf för en intervju om tankarna bakom synopset. (Eventuellt kan det ha varit Elias vi pratade med, vi är osäkra.)

Rallare!Rudolf är den tredje mannen från höger och Elias den femte. Eller tvärtom.

Årets spex utspelar sig ju som bekant i antikens Grekland. Var det en förkärlek för Platon, Sokrates, och de andra klassiska filosoferna som fick er att välja det ämnet?
Nä, viktigest förn rallar jär ju att man väjt vårs man jäär. Man vell ju ett bögg än järnväg som går åt fel boj.

Jag förstår. I spexet är Alexander den store i själva verket en kvinnlig karaktär som heter Alexandra. Ville ni med det säga något om strukturerna i dagens samhälle?
Jå, no hav hä hent. I kåmm ihog då än Emil å påjka böggd än järnväg åt Blåsmark. Å hä skull ju ett våra nagen järnväg där. I Blåsmark ålltså.

Verkligen intressant! När jag ser hur spexet innehåller dödlga såväl som odödliga karaktärer känns det som att ni har något viktigt att säga om vårt förhållande till religionen. Stämmer det?
Nä förman vart ju göudat å stjälld opa än Emil i fläjr tijm. Hä var de råoligaste i ha sitt!

***

Vi tackar Rudolf (eller Elias) för att han ville dela med sig av sina tankar. Se nu till att gå och se spexet!