Hur många röster fick Tyskland i ESC?

Go Lena

Tysklands sak är Spexbloggens sak!

One Response to “Hur många röster fick Tyskland i ESC?”

  1. Mats skriver:

    This comment is intentionally left blank.