Exponentiell tillväxt

Jag satt och funderade över att universitetets bästa manskör Snapsakademien har växt mycket den sista tiden. Och då menar jag inte att sångarna skulle blivit vare sig längre eller bredare, vi har snarare blivit mer rent numerärt sett.

2008Snapsakademien 2008

För tre år sedan kämpade blott åtta tappra sångare med att höras i ljusgården, men nu får vi ledigt ihop 30 sångare till våra framträdanden. Det betyder att vi under dessa tre år har växt med ungefär 55% per år. Fortsätter utvecklingen så kommer vi om ytterligare tre år att kunna ställa upp med över hundra sångare på våra sjungningar!

2011Snapsakademien 2011

Självklart kan man även göra prognoser som sträcker sig längre in i framtiden. Jag gör det rimliga antagandet att den årliga tillväxten på 55% kommer att fortsätta i all framtid. Det innebär att Snapsakademien kommer att ha ungefär 4,5 miljarder medlemmar år 2054. Om vi räknar med att vi då har en världsbefolkning på ungefär 9 miljarder inser man snabbt att kören vid det laget kommer att tvingas bli en blandkör för att kunna fortsätta växa, eftersom alla killar redan är rekryterade. Tyvärr kommer denna åtgärd bara att skjuta upp problemet, eftersom det ett drygt år senare inte kommer att finnas någon då levande människa som inte redan är medlem i Snapsakademien. Och vad händer då?

Comments are closed.