Taj Mahal!

Just det, 2012 års lulespex kommer att handla om Taj Mahal, byggnaden som är så ball att den står pall för ett bombanfall (för att citera Johan Vall).

Comments are closed.