Dagens dikt

I vår artikelserie där vi publicerar dikter från boken ”Minnen från en tid som var” har vi nu kommit fram till den första dikten, med namnet ”Räls”.


Allt var bättre förr om åren
Till exempel järnvägsspåren.


JärnvägsspårEtt järnvägsspår.

Comments are closed.