Om att tänka på patienten, typ.

Jag säger inte att det finns sadister på institutionen för hälsovetenskap. Jag konstaterar bara att de tydligen vill öka patientens smärtupplevelse.

Nämen?Användning av ventrogluteal metod… torde minska förekomst av iatrogena skador och därmed öka patienters säkerhet och smärtuppplevelse.

Comments are closed.